030 6915248

23 sep 2014

Hoe meet je het effect van training en opleiding

Bij het selecteren van een training of opleiding gaat het niet alleen om het inhoudelijk juiste aanbod maar ook om kosten en vooral opbrengsten. Opbrengsten blijkt een lastig begrip in de wereld van opleiding en training. Vraag die vaak gesteld wordt is “Hoe meet je het effect van een training of opleiding?”.
Een veel gebruikte indeling is die van Donald Kirkpatrick. Hij maakt onderscheid tussen verschillende niveaus voor de evaluatie van het resultaat van trainingen.

Niveau 1: reactieniveau.
Op dit niveau gaat het over de tevredenheid van de cursisten. Hoe hebben de cursisten de training ervaren? Je kunt dit niveau evalueren door de bekende evaluatieformulieren waarop je de training een cijfer moet geven.

Niveau 2: leerniveau
Op dit niveau gaat het over het leerresultaat. Welke kennis en vaardigheden kunnen de cursisten aan het eind van de training reproduceren? Het leerniveau kun je evalueren door aan het eind van de training een kennis- of vaardigheidstoets af te nemen. Maar ook het evaluatieformulier kun je hiervoor gebruiken. Je vraagt dan op het formulier bijvoorbeeld naar de belangrijkste leerervaringen van de cursisten.

Niveau 3: gedragsniveau
Op dit niveau gaat het over gedragsverandering. Tot welke gedragsverandering heeft de training geleid? Dit is een stuk lastiger te meten. Meestal kun je dit alleen in de praktijk meten, en niet in de training zelf.

Niveau 4: resultaatniveau
Op dit niveau gaat het over de gevolgen van de gedragsverandering. Tot welke (bedrijfs)resultaten heeft het veranderde gedrag geleid? Heeft de training timemanagement bijvoorbeeld tot minder ziekteverzuim geleid?