030 6915248

leidinggeven logistiek
2 jan 2015

Leidinggeven logistiek verandert?

De focus van veel logistieke afdelingen is veelal sterk gericht op efficiency en een hoge service-graad. De ontwikkelingen in de markt op het gebied van logistieke mogelijkheden, zoals drones, robotisering worden vaak passief gevolgd.

Er is een abonnement op het blad Logistiek maar dat wordt niet echt gelezen. Ook de trends van bv ABNAMRO https://insights.abnamro.nl/category/sectoren/transport-logistiek/ worden niet gelezen. Kennis van het rapport Logistiek als Topsector (http://www.topsectorlogistiek.nl) is veelal niet aanwezig. Af en toe vindt er een bedrijfsbezoek plaats bij een ander logistiek bedrijf.

Het belang van de klant staat bijna altijd voorop, bij zowel Logistiek als Inkoop en Verkoop. Maar ieder doet dit vanuit zijn eigen belang en daarom vindt er geen optimale samenwerking plaats.

Leidinggeven logistiek

Veel logistieke organisaties of afdelingen onderkennen dat een leiderschapsstijl die gericht is op het aanboren van talenten van medewerkers de stijl voor de komende jaren is, maar worstelen nog hoe ze die overgang kunnen maken. Instrueren en delegeren maakt plaats voor delegeren en faciliteren.

De rol van het middenkader in de logistiek is flink aan het veranderen. Een intern doorgegroeide medewerker zonder HBO denkniveau zal het in het algemeen zeer lastig gaan krijgen. Toegenomen verantwoording en steeds sneller veranderende omstandigheden waarop snel en adequaat ingespeeld moet worden zijn hier debet aan. Op tijd signaleren en begeleiden van het middenkader is cruciaal.

De zorg voor de dagelijkse operatie is allang niet meer de enige rol binnen bedrijven en afdelingen. De bewegelijkheid (volatiliteit) van de markt (leveranciers, concurrenten, technologie, wetgeving) is toegenomen en zal verder toenemen. Een bedrijf dat goed en snel in staat is hierop te anticiperen zal de concurrentie voor zijn. Het signaleren en realiseren van veranderingen heeft daarom een hoge prioriteit.

Klanten worden steeds meer eisend en zien wat de mogelijkheden zijn. Wat vandaag voldoende is, is morgen niet meer goed genoeg. Continue verbeteren en vernieuwen is daarom noodzaak.

Training leidinggeven Logistiek

Ontwikkeling als leidinggevende in de logistiek is noodzakelijk. Maar met welke training starten? en bij wie?

De School voor Leidinggeven in Logistiek en Productie is daarom eind 2014 opgericht. Een ruim aanbod specifiek voor leidinggevenden, gegeven door top-docenten en met een unieke garantie. En elke 2 maanden een gratis training.

Plaats hier uw reactie